Gevolgen klimaatverandering Canarische Eilanden

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een organisatie van de Verenigde Naties om de risico’s van klimaatverandering te evalueren, presenteerde in oktober 2018 zijn laatste rapport over de effecten van het broeikaseffect  op de Canarische Eilanden.

In het gunstigste geval zal de temperatuur de komende 11 jaar hooguit 1,5 graden Celsius stijgen. Om een hogere stijging van de temperatuur te voorkomen zou volgens IPCC de komende decennia de uitstoot van verontreinigende emissies in de atmosfeer met 45 % moeten worden gereduceerd.

santa-cruz-de-lapalma-zeespiegelstijging
Strand Santa Cruz de La Palma in gevaar door stijging van zeespiegel.

De duidelijkste effecten van de klimaatverandering op de Canarische Eilanden zijn extreme regenval, overstromingen, tropische cyclonen, droogten en hittegolven, naast de toename van de frequentie van atmosferisch stof en extreme warmte.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
Logo IPCC

Deze factoren zullen van invloed zijn op de visserij, de landbouw, veeteelt en het behoud van de biodiversiteit. Er zal een toename zijn van invasieve soorten en erosie. De verandering van het klimaat zal effect hebben op toerisme en de volksgezondheid.

Een van de mogelijke effecten van de klimaatverandering is de komst van klimatologische vluchtelingen die vluchten voor schaarse oogsten en hongersnood. De Wereldbank schat dat tot 2050 eeuw 86 miljoen mensen afkomstig uit Afrika zullen emigreren waarvan een groot aantal ervoor zal kiezen om dit via de Canarische eilanden te doen.

Bron: El diario en IPCC Wikipedia
Gerelateerde artikelen: Klimaat La Palma

Scroll naar boven