Het scheiden van afval op La Palma

Op La Palma wordt 38 % van al het afval gescheiden. Ongeveer 5.800 ton afval wordt per jaar ingeleverd bij de vuilnisdienst.

Het bewustzijn en het belang om afval te scheiden groeit op La Palma. Volgens globale gegevens levert iedere Palmero gemiddeld 43,5 kilo gescheiden afval in. Een stijging van 3 % vergeleken met vorig jaar. Het gaat dan bijna altijd om glas, gevolgd door papier en verpakkingen.

Wat doen we met deze Maria?

El Paso en Los Llanos zijn het afgelopen jaar gestart met het inzamelen van composteerbare afval. Er zijn 125 bruine containers geplaatst in beide gemeentes.

Per jaar wordt er door iedere bewoner gemiddeld 20,5 kilo glas in de gele glasbakken gedeponeerd. Dit cijfer ligt een halve kilo boven het landelijke gemiddelde.

Het inleveren van plastic en verpakkingen gaat de eilandbewoners op La Palma iets minder goed af. Er werd per bewoner gemiddeld  7,2 kilo plastic in de gele container gedeponeerd, vijf kilo minder dan het Spanse gemiddelde.

Bij de vuilnisdienst wordt jaarlijks 2000 ton plastic en verpakkingen vermengd met ander afval naar de vuilnisdienst gebracht.

De rol van de overheid en de gemeente is van cruciaal belang voor de ontwikkeling en uitvoering van het duurzaamheidsbeleid naar een circulaire economie.

Bron: La Palma Ahora Foto: La Palma Nieuws

Scroll naar boven